Webbplatsen Room328.com är en webbaserad tjänst som tillhandahålls av Room 328 AB (Room328). Genom att använda webbplatsen Room328 accepterar medlemmarna följande användningsvillkor, som utgör ett avtal mellan Room328 och varje medlem. Room328 kan från tid till annan ändra villkoren. Eventuella ändringar måste efterlevas.

Room 328 gör det möjligt för Medlemmarna att få tillgång till Licensierat material i enlighet med villkoren i Licensavtalet för slutanvändare.

Sammanfattning av Room328:s Användaravtal

På Room328:s webbplats kan Medlemmar acceptera Room328:s Användaravtal och få tillgång till Room328:s Licensavtal för slutanvändare. För medlemskap hos Room328 krävs att du registrerar dig. Både Medlem och Room328 ansvarar för att personlig information hålls konfidentiell.

Room328 och dess olika tredjeparts leverantörer, distributörer och chefer har upphovsrätten till allt originalinnehåll och alla originalbilder på denna webbplats.

Beteendet på Room328 bestäms av villkoren i Användaravtalet som tillåter att du delar material med andra på denna webbplats. Allt material som kan anses olagligt eller olämpligt är förbjudet på webbplatsen. Room328 ansvarar inte för andra webbplatser. Room328 har rätt att säga upp ditt medlemskap och din tillgång till tjänsterna på denna webbplats. Både Användaravtalet och Licensavtalet för slutanvändare regleras av Sveriges lagar.

Registrering

Innan du blir medlem måste du gå igenom en registreringsprocess där du väljer ett Medlemsnamn (”Medlemsnamn”, ”Användarnamn” eller ”Inloggningsnamn”) och ett lösenord. Ditt Medlemsnamn används för att identifiera dig på Room328. Du kan logga in på Room328 för att använda Tjänsterna eller ändra din information, allt du behöver göra är att ange ditt Medlemsnamn och lösenord. Genom att registrera dig intygar du att e-postadressen som du anger under registreringen är korrekt och tillhör dig samt att den är uppdaterad.

Du är ansvarig för att lösenordet hålls konfidentiellt och för alla aktiviteter som sker när ditt Medlemsnamn och lösenord används. Du accepterar att omedelbart underrätta Room328 på info@room328.com vid icke-auktoriserad användning av ditt konto eller om du får reda på att brott mot säkerheten har begåtts.

Room328 ser till att din e-postadress och annan information hålls strikt konfidentiell. Du bör undvika att använda identifierare när du väljer Medlemsnamn och vid publiceringar som kan äventyra din sekretess, som t.ex. din e-postadress, webbadress, för- och efternamn, gatuadress, telefon eller faxnummer, anställningsplats osv. Medlemmar som gör sin personliga e-postadress tillgänglig för andra på Room328 är själva ansvariga för sådan åtgärd.

Ägarskap

Room328 och dess olika tredjeparts leverantörer, distributörer och chefer har upphovsrätten till allt originalinnehåll och alla originalbilder på denna webbplats. Hela innehållet och utformningen av webbplatsen skyddas av internationella upphovsrättslagar. Allt innehåll som överförs av användaren blir Room823:s egendom och skyddas av upphovsrätt.

Material som finns på denna webbplats eller som skapas från material på denna webbplats får inte reproduceras, vidarepubliceras, distribueras, skickas vidare, säljas eller överföras. Room328 har äganderätt till allt material som hänför sig till webbplatsen. Room328 förbehåller sig rätten att använda och uppdatera ändringar av material som skapas av Room 328:s medlemmar. Medlemmen har rätt att ladda ned, kopiera och spara information från webbplatsen för personligt bruk.

Innehållsbegränsningar

Allt innehåll på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Room328 kan inte garantera att informationen som finns på webbsidorna är tillförlitlig eller korrekt. Alla åtgärder som vidtas av användaren på webbplatsen är individens ansvar.

Room328 kan innehålla sidor skapade av andra användare och författare som gör det möjligt för dig och andra användare att anslå information, innehåll, ge feedback och interagera i realtid. Du accepterar att inte: skicka, anslå eller på annat sätt överföra material som Room328 anser vara olagligt, skadligt, hotande, vulgärt, kränkande, trakasserande, obscent, pornografiskt, ärekränkande, vilseledande, ett personligt angrepp eller stötande på något vis. Room328 har rätt att ta bort sådant innehåll.

Vidare accepterar du att inte skicka, anslå eller på annat sätt överföra innehåll som är en del av en tredjeparts hänvisningsprogram, som i allt väsentligt saknar meningsfullt innehåll eller som på något sätt kan vara skadligt för Room328:s webbplats eller verksamhet.

Viss information på Room328:s webbplats kommer från dig eller från andra användare. Room328 är inte ansvariga för denna information. Oavsett om informationen kommer från Room328 eller från dig, är Room328 inte ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att du använt informationen på denna webbplats.

Friskrivning från garantiansvar

All användning av denna webbplats sker på medlemmens egen risk. Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och såsom tillgänglig.

Ansvarsbegränsning

Room328 friskriver sig, i så stor utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, från allt ansvar för speciella, oförutsedda samt indirekta skador eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, skador som beror på reducerad vinst, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation eller andra materiella förluster) som uppstår till följd av användning av eller bristande möjligheter att använda denna webbplats, även om Room328 har informerats om möjligheten att sådana skador kan uppstå.

Andra webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Room328 och Room328 och dess dotterbolag är inte ansvariga för innehållet eller materialet på sådana webbplatser. Room328 utställer inga representationer eller garantier avseende andra webbplatser. Om du bestämmer dig för att besöka en webbplats som vi länkar till sker detta på din egen risk.

Uppsägning

Room328 äger rätt att begränsa eller helt neka användare åtkomst till denna webbplats, inklusive användare som tidigare har besökt webbplatsen vid något tillfälle. Room328 kan avsluta tjänsterna, med eller utan anledning, utan föregående meddelande eller varning, och med omedelbar verkan efter uppsägning.

Lagstiftning

Detta Användaravtal regleras av Sveriges lagar.